Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Foreslår enklere godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

(11.03.08) Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i Lov om universiteter og høyskoler på høring. Departementet foreslår blant annet å gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. april 2006 et utvalg for å utrede problemstillinger knyttet til systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Utvalget, ledet av Knut Brautaset, har vurdert ordningen for godkjenning av utenlandsk utdanning og kommet med forslag til endringer og tiltak som skal gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig - og samtidig sikre at den er rettferdig. 

Som en del av oppfølgingen av Brautaset-utvalgets anbefalinger sender Kunnskapsdepartementet nå forslag til endringer i universitets- og høyskolelovens bestemmelser om godkjenning og godskriving av annen utdanning på høring. Høringsfristen er 17. april 2008.

Les høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet
Les Forskerforbundets høringsuttalelse til Brautaset-utvalgets innstilling