Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Regjeringen vil styrke stillingsvernet ved universiteter og høyskoler

(19.05.06) Regjeringen foreslår å fjerne bestemmelsen som åpner for midlertidig ansettelse i prosjektstillinger i inntil 12 år ved universiteter og høyskoler.

– Dette vil styrke tryggheten hos ansatte ved landets universiteter og høyskoler, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. Forskerforbundet støtter forslaget.

Lovendringen ventes behandlet i Stortinget i løpet av juni, og kan dermed tre i kraft fra kommende studieår. 

Les Ot.prp. nr. 79 (2005-2006)

Les også:
Forskerforbundets høringsuttalelse (28.04.06)
Gladmelding: Djupedal opphever adgangen til 12 års midlertidig tilsetting (31.03.06)
Hovedorganisasjonene sier nei til midlertidig ansettelse i prosjektstillinger (21.11.05)