Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Gladmelding: Djupedal opphever adgangen til 12 års midlertidig tilsetting

(30.03.06) Kunnskapsdepartementet sendte i går på høring et forslag om å oppheve bestemmelsen i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 e som hjemler adgang til å ansette midlertidig på prosjekt i inntil 12 år.

Høringsfristen er 27. april og departementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon i vårsesjonen.
- Det er svært gledelig at Statsråd Djupedal nå følger opp denne saken, sier Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen.

Forskerforbundet har ved flere anledninger påpekt de uheldige konsekvensene av denne bestemmelsen. Det ble varslet i Soria Moria-erklæringen at regjeringen ville reversere adgangen til midlertidig tilsetting.
- Dette forslaget er et konkret tiltak som vil bety mye for å sikre tryggere arbeidsbetingelser og dermed bedre rekruttering til universiteter og høyskoler, sier Hagen.

For øvrig foreslås de andre bestemmelsene om midlertidighet; når det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, i utdanningsstillinger, der skapende og utøvende kunstnerisk kompetanse er påkrevd samt åremål for ledere, videreført. Forskerforbundet har ikke merknader til dette.

Departementet går inn for at bestemmelsene fortsatt reguleres i Universitets- og høyskoleloven, og ikke i den generelle lovgivningen (Arbeidsmiljølov og Tjenestemannslov).