Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ot.prp. nr. 79 (2005-2006)

Om oppheving av UH-lovens § 6-4 e som hjemlet adgang til å ansette midlertidig på prosjekt i inntil 12 år.

Lov 1. desember 2006 nr. 66 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler gir nye regler om bruk av åremål og midlertidige ansettelser. Loven trer i kraft 1. januar 2007.

Positiv endring av UH-loven (09.10.06)

Forskerforbundets kommentarer til Ot.prp. nr. 79 (22.05.06)

Ot.prp. nr. 79 (2005-06) (19.05.06)

Regjeringen vil styrke stillingsvernet ved universiteter og høyskoler (19.05.06)

Gladmelding: Djupedal opphever adgangen til 12 års midlertidig tilsetting (30.03.06)