Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Utvalg vil lovfeste akademisk frihet

(02.10.06) Den akademiske friheten for forskere og lærere ved universiteter og høyskoler er utfordret fra flere hold og bør lovfestes.

- Selv om den institusjonelle akademiske frihet er godt beskyttet i Universitets- og høgskoleloven, finnes det ingen rettslig beskyttelse av den enkelte forskers frihet til å forfølge egne problemstillinger og funn, publisere resultater og delta i samfunnsdebatten, sier Hagen. 

Kunnskapsminister Øystein Djupedal mottok i dag utredningen fra utvalget. Han vil nå sende utredningen på høring og ser fram til å studere hva universiteter, høyskoler og andre instanser vil mene om forslagene:

Dette er den enstemmige konklusjonen fra et utvalg som har utredet forholdet mellom de ansattes rettigheter og institusjonenes styringsbehov.
- Forslaget er positivt. Vi trenger en slik lovfestet frihet, sier Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen.

- Jeg støtter hovedlinjene som legges frem. Faglig frihet for den enkelte forsker er et grunnleggende premiss for forskningens uavhengighet og legitimitet, sier Djupedal.

Les Kolbjørn Hagens debattinnlegg i Aftenposten i dag:
Forskerfrihet må lovfestes

Les utredningen fra Underdal-utvalget:
NOU 2006:19 Akademisk frihet. Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov