Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stortingsmeldinger

Stortingsmeldinger om kvalitetsreformen. St.meld. 27 (2000-2001): "Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning". Mjøs-utvalget.

St. meld. nr. 35 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren
St. meld. nr. 35 (2001-2002) (31.05.02)
Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 35 (23.09.02)
Stortinget: Innst. S. nr. 91 (2002-2003) til St. meld. nr. 35 (17.12.02)

St. meld. nr. 34 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om høyere samisk utdanning og forskning
St. meld. nr. 34 (2001-2002) (31.05.02)
Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 34 (02.10.02)
Stortinget: Innst. S. nr. 12. (2002-2003) til St. meld. nr. 34 (24.10.02)
 
St.meld. nr. 18 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om høyere kunstutdanning
St. meld. nr. 18 (2001-2002) (12.04.02)
Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 18 (13.05.02)
Stortinget: Innst. S. nr. 214 (2001-2002) til St. meld. nr. 18 (04.06.02)
 
St.meld. nr. 16 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om ny lærerutdanning
St. meld. nr. 16 (2001-2002) (22.03.02)
Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 16 (22.04.02)
Stortinget: Innst. S. nr. 262 (2001-2002) til St. meld. nr. 16 (13.06.02)
 
St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning
St. meld. nr. 11 (2001-2002) (08.03.02)
Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 11 (11.04.02)
Stortinget: Innst. S. nr 188 (2001-2002) til St.meld. nr. 11 (16.05.02)
 
St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning
St. meld. nr. 27 (2000-2001) (09.03.01)
Forskerforbundets kommentarer til St.meld. nr. 27 (04.05.01)
Stortinget: Innst.S.nr.337 (2000-2001) (07.06.01)
 

Forarbeider til St.meld. nr. 27:

Mjøs-utvalget
NOU 2000:14 Frihet med ansvar Mjøs-utvalgets innstilling (08.05.00)
Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2000:14 (02.10.00)
 
NOU 1999:17 Realkompetanse i høgre utdanning Delinnstilling fra Mjøs-utvalget (19.04.99)
Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 1999:17 (25.09.99)
 
NOU 1999:18 Organisering av oppdragsvirksomhet Delinnstilling fra Mjøs-utvalget (19.04.99)
Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 1999:18 (15.06.99)
 
Aamodt-utvalget
NOU 1999:33 Nyttige lærepenger Aamodt-utvalgets innstilling (15.12.99)
Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 1999:33 (10.05.00)