Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statusrapport for Kvalitetsreformen

(30.11.07) Regjeringen har i dag lagt fram St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning.

Kvalitetsreformen ble gjennomført fra høsten 2003, og meldingen er en statusrapport etter de første fire årene.

- Jeg synes at reformen på mange områder har vært vellykket og mener universiteter og høyskoler har gjort en svært god jobb med å gjennomføre hovedpunktene. Både studenter og ansatte har fått en hverdag med nye muligheter og bedre rammebetingelser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Hun viser til at Kvalitetsreformen både er en studiereform og en styringsreform og at det gjennom dette har kommet på plass nye og nødvendige strukturer.
- I det videre arbeidet må oppmerksomheten dreies mer mot kvalitet og innhold, både når det gjelder undervisning og forskning, sier Aasland.

Regjeringen mener det er viktig at forskningen ved institusjonene gis tilfredsstillende rammevilkår for å oppnå målet om høy kvalitet. Departementet vil følge utviklingen når det gjelder tid til forskning og legger opp til en god dialog med sektoren.

Forskerforbundet kommer tilbake med kommentarer til meldingen.

Pressemelding og faktaark fra Kunnskapsdepartementet
St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning