Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Seminar - Ot.prp. nr. 79 - Ny UH-lov

(14.10.04) Mandag 11. oktober arrangerte Forskerforbundet et seminar om Ot. prp. nr. 79 - Om lov om universiteter og høyskoler.

På seminaret hadde professor Jan Fr. Bernt en gjennomgang av lovforslaget der han blant annet så på juridiske implikasjoner av den foreslåtte modellen, alternative modeller og mulige rollekonflikter.

Jan Fridthjof Bernts foredrag (pdf)

Regjeringens forslag til ny lov om universiteter og høyskoler er lagt frem i Ot.prp. nr. 79. Lovforslaget innebærer blant annet at dagens statlige institusjoner fortsetter som forvaltningsorgan med utvidete fullmakter og med et styre der ingen gruppering har flertall. Forslaget innebærer også at det innføres som obligatorisk ordning enhetlig ledelse på institusjonsnivå med rektor som faglig-administrativ leder utenfor styret og ekstern styreleder utpekt av departementet.

Spesielt har forslaget om enhetlig ledelse vakt betydelig debatt i sektoren, og Forskerforbundet ønsket derfor å få belyst juridiske sider ved lovforslaget og drøfte det med tillitsvalgte ved universiteter og høyskoler for å få innspill til forbundets uttalelse til stortingskomiteen.

På seminaret deltok tillitsvalgte ved universiteter og høyskoler samt berørte fagforeninger, studentorganisasjoner og andre interesserte, til sammen ca 60 deltakere.