Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Resolusjon om Ryssdal-utvalgets innstilling

(30.10.03) På sitt møte 27.-28. oktober 2003 vedtok Forskerforbundets Representantskap følgende resolusjon:

"Forskerforbundets Representantskap tar avstand fra forslaget fra Ryssdal-utvalgets flertall om endringer i tilknytningsform og styringsordning for statlige universiteter og høgskoler.

Ryssdal-utvalgets flertall foreslår at statlige universiteter og høgskoler skal organiseres som selveiende institusjoner med eksternt styreflertall og tilsatt rektor som daglig leder. En slik endring vil overføre det overordnede og helhetlige ansvaret for universitetene og høgskolene fra Storting og departement til det enkelte institusjonsstyre. Dermed svekkes mulighetene til å føre en samlet nasjonal politikk for sektoren.

Forskerforbundets Representantskap mener at høyere utdanning er et offentlig ansvar. Representantskapet støtter derfor Ryssdal-utvalgets mindretall som foreslår at de statlige institusjonene fortsetter som forvaltningsorgan med utvidete og lovfestede fullmakter. Representantskapet støtter også mindretallets forslag om at det ikke skal kreves studentbetaling for ordinære studier ved statlige universiteter og høgskoler."

  • Del denne siden: