Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Gledelig at Clemet har lyttet

(13.02.04) – Det er svært gledelig at statsråd Clemet har valgt å lytte til de praktisk talt enstemmige innspill hun har fått fra universiteter og høgskoler, de ansattes organisasjoner og studentene i det viktige spørsmålet om institusjonenes tilknytningsform til staten. Det bør statsråden få ros for, sier Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen.

– Jeg vil gjerne takke alle de som gjennom en aktiv innsats har bidratt til dette positive resultatet. Statsråden åpner imidlertid en liten dør for mulige endringer i tilknytningsform på et senere tidspunkt. Vi bør derfor fortsatt ha høy beredskap når det gjelder denne saken.

Nå håper jeg at Clemet og regjeringen også legger bort forslaget fra Ryssdalutvalgets flertall om at styrene for universiteter og høgskoler skal ha eksternt flertall, sier Hagen. Motstanden i sektoren mot denne delen av forslaget er nesten like massiv. Ingen av gruppene studenter, ansatte eller eksterne bør ha flertall i styret alene.