Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Felles lovverk

Kvalitetsreformen: Forslag til ny lov om universiteter og høyskoler (juni 2004). Utredning av felles lovverk: Ryssdal-utvalget. Debatten om Ryssdal-utvalgets innstilling. Vox Academica. Opprop mot særlovselskap.

Lov om universiteter og høyskoler

Samleside: Arbeidet med felles UH-lov
Lov om universiteter og høyskoler (Lovdata)

Stortingets behandling

Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 79 - samleside
Referat fra møte i Lagtinget 17.03.05
Referat fra møte i Odelstinget 28.02.05
Innst. O. nr. 48 (2004-2005) fra KUF-komiteen (10.02.05)
Forskerforbundet: Seier for sektoren (11.02.05)

Utdannings- og forskningsdepartementets lovforslag:
Ot.prp. nr. 79 (2003-04)

Ot.prp. nr. 79 (2003-04) Om lov om universiteter og høyskoler (04.06.04)
Pressemelding fra UFD (04.06.04)
Forskerforbundet: Lovforslag som forventet (04.06.04)
Forskerforbundets kommentarer (10.11.04)

Debatten om lovforslaget. Vox Academica

1000 i tog for fritt akademia (27.01.05)
Vox Academica - nettside
Forskerforbundets seminar 11. oktober (14.10.04)
Jan Fr. Bernt: Gjennomgang av Ot.prp. nr. 79 (pdf) (14.10.04)

Om institusjonenes tilknytningsform

Kristin Clemet: Universiteter og høyskolers tilknytning til staten (kronikk i Aftenposten 12.02.04)
Forskerforbundet: Gledelig at Clemet har lyttet (13.02.04)

Felles lovverk for høyere utdanning - Ryssdal-utvalget

Ryssdal-utvalgets innstilling NOU 2003:25 (23.09.03)
UFDs høringsbrev (30.09.03)
Forskerforbundets høringsuttalelse (pdf) (28.01.04)
UFD: innkomne høringsuttalelser (samleside)
Utvalg skal utrede felles lovverk for høyere utdanning
Pressemelding UFD (06.12.02)

Reaksjoner og kommentarer - Ryssdal-utvalget

Forskerforbundets representantskap støtter Ryssdal-utvalgets mindretall (30.10.03)
Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling (pdf) (29.09.03)
Forskerforbundet: Flertallets forslag svært uheldig (23.09.03)