Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Evaluering av kvalitetsreformen

Da Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble vedtatt, ble det også iverksatt en evaluering av reformen.

Utdannings- og forskningsdepartementet ga Norges forskningsråd i oppdrag å utlyse evalueringsoppdraget, og oppdraget ble delt mellom Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, og NIFU STEP.

Evalueringsarbeidet startet opp i 2003, og ble avsluttet ved årsskiftet 2006/2007. Sluttrapport fra evalueringen av kvalitetsreformen ble lagt fram 23. januar 2007. Rokkansenteret og NIFU STEP har samarbeidet nært om evalueringen, med bl.a. felles datainnsamling og arbeidsmøter.

Rapporter fra kvalitetsreformprosjektet:

Delrapport 1
(09.02.06)
Kvalitetsreformen møter virkeligheten
Av Svein Michelsen og Per Olaf Aamodt (red.)
   
Delrapport 2
(27.06.06)
Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning - vil de bidra til bedre kvalitet?
Av Bjørn Stensaker
   
Delrapport 3
(27.06.06)
Studiefrafall og studiestabilitet
Av Elisabeth Hovdhaugen og Per Olaf Aamodt
   
Delrapport 4
(14.08.06)
Resultatbasert forskningsfinansiering: vitenskapelig publisering 1991/96-2004
Av Nicoline Frølich og Antje Klitkou
   
Delrapport 5
(10.11.06)
Kvalitet som forhandling: NOKUT i norsk høyere utdanning 2003-2006
Av Bjørn Stensaker
   
Delrapport 6
(23.01.07)
Den nye studiehverdagen
Av Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim
   
Delrapport 7
(23.01.07)
Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
Av Olga Dysthe, Arild Raaheim, Ivar Lima og Arne Bygstad
   
Delrapport 8
(23.01.07)
Internasjonalisering
Av Tor Halvorsen og Reidun Faye
   
Delrapport 9
(23.01.07)
Nytt regime i variert landskap. Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
Av Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren
   
Delrapport 10
(23.01.07)
Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
Av Svein Michelsen, Håkon Høst og Jens Petter Gitlesen
                        
Sluttrapport
(23.01.07)
Evaluering av Kvalitetsreformen, 2006
Av Svein Michelsen og Per Olaf Aamodt


Stortingsmelding om evalueringen av kvalitetsreformen

St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning (30.11.07) - samleside