Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tora Aasland: Universitetene og høyskolenes handlingsrom må økes

(02.09.09) For å legge et bedre grunnlag for å skape handlingsfrihet i forskning og høyere utdanning, inviterer statsråd Tora Aasland universitets- og høyskolesektoren til en prosess for å klargjøre ansvarsforhold og mekanismer.

Det skal settes ned en gruppe som skal gå gjennom forskjellige sider ved hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og forvaltes. Det melder Kunnskapsdepartementet på sine nettsider i dag.

Spørsmål som skal vurderes er:

  • Sikring av at utdanningskvaliteten kan økes i høyere utdanning
  • Betingelsene og virkemåten for universitetene og høyskolenes selvstyre
  • Mekanismer og bevilgningsmønstre for forskning og høyere utdanning
  • Forvaltningen av forskningskarrieren og forskningsvilkår
  • Organisering og styring av forholdet mellom intern og ekstern aktivitet
  • Balansen mellom nasjonale politiske prioriteringer og handlingsfrihet for institusjonene ved bruk av egeninnsats og andre ressurser

Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Leder i Forskerforbundet Bjarne Hodne er glad for statsrådens utspill.
– Vi er positive til initiativet, slik at vi kan få en felles virkelighetsforståelse i sektoren og i den politiske ledelsen om hvordan situasjonen er for dem som skal utføre forsknings- og undervisningsoppgavene, sier Hodne til Forskerforum.no.

Les hele saken på Forskerforum.no