Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rapportering til besvær?

(14.11.11) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har undersøkt rapporteringen fra noen universiteter og høyskoler og andre underliggende virksomheter som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Evalueringen viser at dagens nivå på rapportering ikke oppfattes som så belastende som mange har trodd på forhånd. Difi har samlet sett et positivt bilde av rapporteringen, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.

Evalueringen har sett nærmere på omfanget av rapportering, om rapporteringen er relevant for målene i sektoren, om virksomheten selv bruker og har nytte av rapporteringen og om departementet bruker informasjonen fra rapporteringen.

Difi-rapporten er en oppfølging av rapporten Handlingsrom for kvalitet (Handlingsromutvalget), hvor det blant annet ble pekt på at det store omfanget av rapportering i universitets- og høyskolesektoren var en belastning.

Lenke til Difis rapport Rapportering til besvær? (pdf)

Les mer om Handlingsromutvalget