Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskningsmelding 2013: Lange linjer – kunnskap gir muligheter

(11.06.13) Regjeringen la frem Stortingsmelding 18 (2012-2013) "Lange linjer – kunnskap gir muligheter" fredag 8. mars 2013. Meldingen ble behandlet i Stortinget 10. juni 2013.

Forskningsmeldingen

(Forskningsmeldingen) Kunnskapsdepartementet

Les meldingen her:

Stortingsmelding 18 (2012-2013). Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Stortingets behandling

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité arrangerte åpen høring om forskningsmeldingen mandag 8. april. Komiteen avga sin innstilling om meldingen 3. juni, og debatt og votering fant sted i Stortinget 10. juni 2013.

Referat fra Stortingets behandling av forskningsmeldingen (10.06.13)

Pressemelding fra Forskerforbundet: Stortinget løfter ambisjonsnivået på regjeringens forskningsmelding (04.06.13)

Innst. 372 S (2012–2013) Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lange linjer – kunnskap gir muligheter (03.06.13)

Forskerforbundet på høring om forskningsmeldingen (09.04.13)

Kunnskapsalliansens kommentarer til forskningsmeldingen (08.04.13) - pdf

Kommentarer til forskningsmeldingen (nyhetssak 05.04.13)

Forskerforbundets notat til KUF-komiteen med kommentarer til forskningsmeldingen (04.04.13)

Regjeringens fremlegging 

Fredag 8. mars presenterte Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen regjeringens nye forskningsmelding på et åpent møte ved Universitetet i Bergen.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Langtidsplan for forskning (08.03.13)

Pressemelding fra Forskerforbundet: Regjeringen med viktige grep i ny forskningsmelding (08.03.13)

Innspill til meldingen i forkant

Kunnskapsdepartementet ba om innspill til meldingen innen 28. mars 2012. De ba særlig om innspill om:

  • Hvordan vi best utnytter de ressursene vi investerer i forskning, høyere utdanning og innovasjon. 
  • Hvordan vi kan stimulere til enda bedre flyt av kunnskap og kompetanse mellom høyere utdanning, forskning og samfunnet. 
  • Hvordan vårt nasjonale system og våre virkemidler bør innrettes for å møte den stadig sterkere internasjonaliseringen av forskning og høyere utdanning.

Forskerforbundets innspill til forskningsmeldingen

Forskerforbundet har sendt skriftlig innspill til den nye forskningsmeldingen. Les mer >>

Kunnskapserklæringen

Kunnskapserklæringen er et felles innspill til forskningsmeldingen fra 11 aktører fra forskning, arbeidsliv, næringsliv og studenter. Les mer >>

Les om forrige forskningsmelding her:

Forskningsmeldingen 2009: Klima for forskning

St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg fredag 24. april 2009.