Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Pragmatisk forskningsmelding uten de store visjonene

(24.04.09) Forskerforbundet er positiv til at Regjeringen ønsker å styrke forskningens betydning i løsningen av sentrale samfunnsutfordringer som energi og miljø, fattigdom, verdiskaping og velferd.
– Vi håper at dette nye grepet kan styrke forskningens relevans i den politiske debatten, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne.

Forskning som sentralt politisk felt er et gjennomgående tema i den nye forskningsmeldingen. Regjeringen kobler langt klarere enn i tidligere meldinger forskningens relevans til konkrete utfordringer i samfunnet.

Fra den forrige forskningsmeldingen videreføres de overordnede målsettingene for forskningsinnsatsen, både når det gjelder vekstmål og prioriteringer. Regjeringen lanserer imidlertid ikke noe anslag for nødvendig årlig opptrapping av de offentlige forskningsinvesteringene. Forskningsmeldingens ambisjoner kan først og fremst bli innfridd gjennom en målrettet bevilgningspolitikk. Et opplegg for en slik politikk savnes. Dette skaper usikkerhet om forpliktende oppfølging av meldingen.

– Forskningsmeldingen inneholder flere positive tiltak, men vi hadde ønsket at den var mer forpliktende når det gjelder opptrappingen av den offentlige forskningsinnsatsen, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet. Forskerforbundet er også skuffet over at regjeringen ikke lanserer konkrete tiltak for å frigjøre mer tid til forskning for forskerne på universitetene og høyskolene. Dokumentasjonen av lite tid til FoU er massiv og det er tid for handling. Forskningsmeldingens forslag om nye tidsbruksundersøkelser er derfor ikke godt nok.

– Regjeringen har en siste anledning i revidert nasjonalbudsjett i mai til å vise evne til å realisere forskningsløftene i Soria Moria-erklæringen – og dermed stå fram som en forskningspolitisk troverdig regjering med vilje til å følge opp sin egen forskningsmelding, avslutter Bjarne Hodne.

Se også
Forskerforbundets samleside for Forskningsmeldingen