Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aasland varsler ny forskningsmelding

(22.09.08) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om forskning i løpet av 2009.
– Avstanden til 3-prosentmålet har de siste årene preget den forskningspolitiske debatten i Norge. Jeg ser behov for også å formulere mer konkrete og realistiske mål og legge fram strategier og tiltak som peker framover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding.

Siden 2005 har Norge hatt en positiv utvikling både i offentlig og privat FoU-innsats. Men i samme periode har BNP-veksten vært så høy at Norge har stagnert med hensyn til FoU-innsats som andel av BNP. Nye tall viser at EU-landene heller ikke har lykkes i å nærme seg 3-prosentmålet.

– Det er avgjørende at vi har ambisiøse mål for norsk forskning. Forskning er avgjørende for at Norge skal være et kunnskapsbasert og innovativt samfunn. Både kultur, næring og velferd er avhengig av ny forskning og av anvendelse av forskningens resultater, sier Aasland.

Stortingsmeldingen i 2009 vil omfatte kvalitet og vilkår både i forhold til rekruttering og utstyr, sier statsråden.

Den forrige stortingsmeldingen om forskning, St.meld. nr. 20 (2004-05), "Vilje til forskning" ble lagt fram av regjeringen Bondevik II 18. mars 2005.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (19.09.08)
Les mer om den forrige forskningsmeldingen