Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ønsker innspill til ny forskningsmelding

<p>(07.11.08) - Jeg inviterer alle interesserte - personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter -&nbsp;til å komme med innspill til det pågående meldingsarbeidet, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland. </p>

Fredag 19. september 2008 kunngjorde regjeringen at det skal legges frem en ny stortingsmelding om forskning i 2009. Sentralt i arbeidet med den nye forskningsmeldingen står et overordnet mål om å øke den norske forskningsevnen slik at vi står best mulig rustet til å møte globale utfordringer, øke verdiskapningen og øke vår felles velferd og helse. Viktige tverrgående stikkord er kvalitet, mål og resultater i forskningspolitikken, samt internasjonalisering.

Alle innlegg vil bli publisert på Kunnskapsdepartementets nettside. Innspillene kan være anonyme, men anledningen til å følge opp gode innspill øker ved undertegnede innlegg.

KDs samleside - ny forskningsmelding