Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ambisiøs forskningsmelding

(17.03.05) Kristin Clemet presenterte i dag hovedpunkter i St.meld. nr. 20 Vilje til forskning som skal legges frem i morgen.

Regjeringen har som mål å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2010, hvorav 1% skal komme fra offentlige budsjetter. Dette vil bety en økning på 5,8 mrd kr. Som et delvis bidrag til å nå målet skal Fondet for forskning og nyskaping økes fra 36 til 50 mrd i 2006. Målet forutsetter en betydelig økning i den privatfinansierte forskningen.

De gjennomgående strukturelle prioriteringene er internasjonalisering, grunnforskning og forskningsbasert innovasjon og nyskaping. Tematiske prioriteringer er Energi og miljø, Hav, Mat og Helse.

Meldingen inneholder en egen omtale av virkemidler for å etablere en attraktiv forskerkarriere blant annet ved å øke antall stipendiater og postdoktorstillinger og å opprette en ny undervisnings- og forskningsstilling på åremål der den som har stillingen vurderes for fast professorstilling etter periodens utløp. Forskerskoler skal etableres. Faglig ledelse styrkes og det foreslås at "professor for faglig ledelse (1404)" kan tas i bruk for instituttledere. Det opprettes egne etablererstipend. På pressekonferansen varslet Clemet en gjennomgang av forskernes arbeidssituasjon.

  • Finansieringsmodellen for universiteter og høyskoler skal endres og stimulere til bedre samarbeid med bl.a. instituttsektoren.
  • Midlene til disiplinbaserte frie forskningsprosjekter skal økes.
  • Det innføres en ordning der institusjonene stimuleres til å avsette mer midler til drift av forskning gjennom tilsvarende bidrag fra forskningsrådet.
  • Gaver fra private over 5 mill til grunnforskning skal utløse offentlige tilskudd.
  • Det skal utarbeides et nytt finansieringssystem for instituttsektoren.
  • Instituttene innenfor det arbeids- og sosialpolitiske feltet og det utenrikspolitiske feltet skal gjennomgås av Norges forskningsråd.

Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen sier i en kommentar til meldingen at den inneholder mange positive bidrag til styrket forskningsinnsats og økt kvalitet. De økonomiske målsetningene er ambisiøse og det gjenstår å se i hvilken grad de følges opp i budsjettene. Utfordringene er særlig store når det gjelder næringslivets økte innsats til 2% av BNP.

Forskerforbundet kommer tilbake med ytterligere kommentarer når meldingen blir offentliggjort fredag 18.3.