Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskningsmelding 2005: Vilje til forskning

St.meld. nr. 20 (2004-05), "Vilje til forskning" ble lagt fram 18. mars 2005. I arbeidet med meldingen har UFD samarbeidet nært med andre departementer og hatt mye kontakt med forskningsmiljøene og andre berørte aktører.