Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet varsler Arbeidstilsynet

(14.02.12) Forskerforbundet er bekymret for arbeidsvilkårene til de vitenskapelig ansatte ved landets universiteter og høyskoler. Forskerforbundet har derfor bedt Arbeidstilsynet om å sjekke arbeidsbelastningen for vitenskapelig ansatte.

En rekke undersøkelser har påvist at de vitenskapelig ansatte arbeider veldig lange uker og at de må ta fritiden til hjelp for å få utført forskningsplikten. Den siste undersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2011 stadfester funnene fra tidligere undersøkelser.

– Vi håper at Arbeidstilsynet på bakgrunn av undersøkelsen fra AFI kan iverksette tettere kontroll og oppfølging av arbeidsvilkårene til vitenskapelig tilsatte ved landets universiteter og høyskoler, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Undersøkelsen fra AFI viser at gjennomsnittlig arbeidstid er 47,6 timer i uken og at forskningstiden blir salderingsposten til fordel for andre oppgaver innen ordinær arbeidstid.

– Forskerforbundet mener at arbeidsmengden til de vitenskapelige tilsatte må justeres slik at de får anledning til å utføre forskningsplikten innenfor normalarbeidsdagen. Det vil si at de som for eksempel skal ha 50-50 fordeling mellom undervisning og forskning, ikke kan pålegges mer undervisning enn at de har like mye tid til å forske, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Forskerforbundet viser i sitt brev også til Arbeidstilsynets tilsyn ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og ved NTNU hvor det fremkommer beskrivelser og pålegg overfor tilsvarende forhold som AFI-undersøkelsen påviser. Forskerforbundet ser alvorlig på saken og håper Arbeidstilsynet vil ta initiativ til tettere oppfølging av universitets- og høyskolesektoren.