Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidstilsynet reagerer

(08.03.12) Arbeidstilsynet krever at norske universiteter og høyskoler skal bruke 2012 på å gjennomgå de ansattes arbeidstid, skriver Forskerforum.no.

– Vi kommer ikke til å føre tilsyn i 2012, men vi vil sende et brev og gjøre arbeidsgiverne oppmerksomme på arbeidstidsreglementet og regelverket rundt særlig uavhengig stilling. Vi vil be dem vurdere tilstanden før vi går videre med andre tiltak, fortalte direktør i Direktoratet for arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen på Unios inntektspolitiske konferanse onsdag.

Arbeidstilsynet reagerer på klagen som har kommet fra Unio og Forskerforbundet. Fagforeningene har klaget på de vitenskapelig ansattes arbeidstid, som i snitt er 10 timer mer enn en normal arbeidsdag, ifølge en undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet.