Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tidsbruk og arbeidstid i universitets- og høgskolesektoren

(17.04.13) Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført en tidsbrukundersøkelse blant de vitenskapelig ansatte i den norske universitets- og høgskolesektoren.

Undersøkelsen viser at de vitenskapelig ansatte i sektoren har lange arbeidsdager, samtidig som de ikke føler at tiden strekker til.

AFIs undersøkelse viser blant annet at vitenskapelig ansatte i heltidsstillinger ved universiteter og høgskoler i Norge i 2010 jobbet i gjennomsnitt 47,6 timer per uke. Menn uten barn jobber flest timer, mens kvinner med barn jobber færrest.

Lange arbeidsdager til tross viser undersøkelsen at mange vitenskapelig ansatte opplever at arbeidstiden ikke strekker til i forhold til arbeidsoppgavene de skal utføre. Et stort flertall av de ansatte mener at det ikke er mulig å hevde seg i forskningsfronten innenfor normalarbeidsdagen.

Den største frustrasjonen i universitets- og høgskolesektoren knytter seg imidlertid til mangelen på sammenhengende tid til forskning. Et flertall av respondentene i spørreundersøkelsen svarer at de er ganske eller svært misfornøyde med sine muligheter for å få sammenhengende tid til forskning. Frustrasjonene over mangelen på sammenhengende tid til forskning bygger imidlertid på ganske ulike forventninger og praksiser knyttet til forskningsvirksomheten.

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om tidsbruk og arbeidstid i UH-sektoren:

Forskere tvinges til å bryte loven (PM fra Forskerforbundet 01.12.11)
AFI-undersøkelse bekrefter at forskningsplikten ikke lar seg utføre innenfor normalarbeidsdagen (PM fra Forskerforbundet 24.01.12)
Forskere jobber like mye som for 12 år siden (Kunnskapsdepartementet 24.01.12)
Stabil tidsbruk blant forskere (Universitetsavisa NTNU 24.01.12)
Lange dager for norske forskere (Aftenposten 24.01.12)
Svekket forskningsevne (31.01.12)
Normale arbeidsforhold for forskere! (03.02.12)
Ber Arbeidstilsynet kontrollere universiteter og høyskoler (13.02.12)
Forskerforbundet varsler Arbeidstilsynet (14.02.12)
Arbeidstilsynet reagerer (08.03.12)