Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktuelle saker

Store utdannings- og forskningspolitiske saker (forskningsmeldinger, utvalgsarbeid, finansieringssystem, strukturdebatt, produktivitet).

Utforming av arbeidsplasser

(02.10.19) Cellekontorer eller aktivitetsbaserte arbeidsplasser og åpne landskap? Hva sier forskningen, hva sier departementet og hva sier de ansatte? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Plan S

(03.06.19) Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. Norge representert ved Forskningsrådet er ett av 13 land som har sluttet seg til Plan S.

Medbestemmelsesbarometeret

(10.04.19) Et prosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Forskerforbundet er et av fem forbund som står bak oppdraget.

Universitets- og høyskolelovutvalget

(01.02.19) Universitets- og høyskolelovutvalget skal gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler og regelverket for studentvelferd. Utvalget skal levere en NOU innen 1. februar 2020.

Valg 2017 – spørsmål til partiene

(28.08.17) Forskerforbundet ønsker å bidra til at forskningspolitikk kommer på dagsorden i årets valgkamp, og har derfor stilt fem overordnede spørsmål om forskning til partiene.

Forskerløftet

(15.11.16) På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 15. november 2016 undertegnet samtlige stortingspartier Forskerløftet – en erklæring til støtte for akademisk frihet og en oppfordring til forskere om å delta i samfunnsdebatten.

Lov om statens ansatte

(12.06.17) Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem et forslag til ny lov om statens ansatte. Den nye loven, som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2017, erstatter Tjenestemannsloven fra 1. juli 2017.

Struktur i høyere utdanning

(24.03.17) I januar 2014 startet regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet" ble lagt frem fredag 27. mars og behandlet i Stortinget 11. juni 2015.

Arkiv

Store utdannings- og forskningspolitiske saker av eldre dato (forskningsmeldinger, utvalgsarbeid, felles UH-lov, kvalitetsreformen).

  • Del denne siden: