Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidstidsbestemmelser - historisk kuriosa

Forskeres arbeidstid og kravet om å kunne utføre forskningsplikten også innenfor normalarbeidsdagen må ses i sammenheng med samfunnets allminnelige arbeidstidsbestemmelser. Mens arbeidstiden til vitenskapelige tilsatte har vært stabilt høy over lang tid, er arbeidstidsbestemmelsene og normalarbeidsuka reduserte for vanlige arbeidstakere.

1892 - Den første lovregulering om arbeidstid for barn

1894 - 12 timers arbeidsdag for bakersvenner.

1897 - Det innføres 10 timers arbeidsdag, 60 timers arbeidsuke

1915 - 54 timers arbeidsuke

1919 - Lovfestet 8 timers arbeidsdag

1931 - LO reiser for første gang krav om 6 timers arbeidsdag

1959 - 9 timers arbeidsdag og 45 timers arbeidsuke

1968 - 42,5 timers arbeidsuke og fem dagers arbeidsuke for de fleste arbeidstakerne

1976 - 40 timers arbeidsuke

1977 - Ny arbeidsmiljølov med maksimal arbeidstid pr dag satt til 9 timer, og 40 timers arbeidsuke

1986 – I tariffavtale 7,5 timers arbeidsdag og 37,5 timers arbeidsuke

  • Del denne siden: