Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønnsutvikling for stipendiater

Resultater av de sentrale tariffoppgjørene for stipendiater (SKO 1017):

År Resultat

1997

Stipendiater er plassert i lønnsspenn og minstelønna er ltr. 30.

1998

Alle får to lønnstrinn, og ny minstelønn settes til ltr. 32

2000

Overført fra spenn til lønnsramme 22 med begynnerlønn ltr. 34 (opp to lønnstrinn)

2002

Overført fra lønnsramme 22 til lønnsramme 20 med begynnerlønn ltr. 37 (opp tre lønnstrinn)

2004

Stipendiater går opp ett lønnstrinn (minstelønn heves fra ltr 37 til 38).

2005

Ett lønnstrinn til alle – minstelønn heves til ltr 39.

2006

Startlønn hevet med to lønnstrinn til ltr. 41.

2007

Startlønn hevet til ltr. 43 ved ansettelse etter 1. juli samme år.

2008

Startlønn hevet til ltr. 45 ved ansettelse etter 1. juni samme år.

2010

Startlønn hevet til ltr. 48 ved ansettelse etter 1. mai samme år.

2012

Startlønn hevet til ltr. 50 ved ansettelse etter 1. mai samme år.

2018 Startlønn hevet til ltr. 51 ved ansettelse etter 1. mai samme år.
2019 Startlønn hevet til ltr. 54 ved ansettelse etter 1. mai samme år.
  • Del denne siden: