Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Informasjon som angår deg som er stipendiat eller postdoktor, eller vurderer å bli det.

Våre råd til stipendiater

Råd til stipendiater

Ansettelsesvilkår for stipendiater og postdoktorer

Om lovverket som regulerer ansettelse for stipendiater og postdoktorer

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Prosjektstøtte, mobilitet og utenlandsopphold

Midler fra Forskningsrådet

Euraxess Norge

Internasjonal mobilitet inn og ut av norske utdanningsinstitusjoner (Tall fra DBH) 

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) 

Stipendiatene og postdoktorene har sin egen interesseorganisasjon, samlet i det nasjonale nettverket SiN – Stipendiatorganisasjonene i Norge.

Det finnes lokale organisasjoner ved flere av landets læresteder:

DION – Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
KunststipendiatForum – KHiO
NiHSPO – Norges idrettshøgskole
SoDoc – Society of Doctoral Candidates at NMBU
TODOS – Doctoral Students at UiT
UiADoc – University of Agder

UiBDoc – University of Bergen
UiODoc – Interest organisation for PhDs and Postdocs at UiO
UISDC – University of Stavanger Doctoral Community

Statistikk og rapporter

NIFUs doktorgradsstatistikk

Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger
(NIFU-rapport 2017:10)

Med doktorgrad i arbeidslivet (NIFU-rapport 2012:41)

Stipendiater og doktorgradsgjennomføring (NIFU-rapport 2012:29)

Ph.d.-utdanningen i kunnskapssamfunnet / PhD education in a knowledge society
Evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge / An evaluation of PhD education in Norway (NIFU-rapport 2012:25)
Les Forskerforbundets kommentar her

En kartlegging av karriereveier og erfaringer blant midlertidig vitenskapelig ansatte og nyansatte i vitenskapelig stilling ved UiB (pdf) (Rokkansenteret, Rapport 4/2010)

Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen (NIFU Rapport 40/2009)

Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger (NIFU Rapport 38/2009)

Andre aktuelle lenker

Sveriges Doktorandförening (SDF)
Eurodoc – European Council of doctoral candidates and young researchers
NordForsk – nordisk forskningsorgan opprettet 1. januar 2005
NORBAL – Statistikk om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum (drives nå av NIFU)

PhD Comics

  • Del denne siden: