Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Informasjon som angår deg som er stipendiat eller postdoktor, eller vurderer å bli det.

Tilsettingsvilkår for stipendiater og postdoktorer

Om lovverket som regulerer tilsetting for stipendiater og postdoktorer

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Prosjektstøtte, mobilitet og utenlandsopphold

Forskningsrådets finansieringsordninger

Stipendbasen

Euraxess Norge

Internasjonal mobilitet inn og ut av norske utdanningsinstitusjoner (Tall fra DBH) 

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) 

Stipendiatene og postdoktorene har sin egen interesseorganisasjon, samlet i det nasjonale nettverket SiN – Stipendiatorganisasjonene i Norge.

Det finnes lokale organisasjoner ved flere av landets læresteder:

DION – Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
SoDoc – Society of Doctoral Candidates at NMBU
TODOS – Tromsø Doctoral Students (UiT)
UiODoc – foreningen for vitenskapelige ansatte i rekrutteringstillinger ved UiO
UISDC – University of Stavanger Doctoral Community
KunststipendiatForum (KHiO)
NiHSPO – Norges idrettshøgskole
SIFUB – Stipendiatenes interesseforening ved UiB (ikke aktive)

Statistikk og rapporter

NIFUs doktorgradsstatistikk

Med doktorgrad i arbeidslivet (NIFU Rapport 41/2012)

Stipendiater og doktorgradsgjennomføring (NIFU Rapport 29/2012)

Ph.d.-utdanningen i kunnskapssamfunnet / PhD education in a knowledge society
Evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge / An evaluation of PhD education in Norway (NIFU Rapport 25/2012)
Les Forskerforbundets kommentar her 

Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020 (pdf). Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet (31. januar 2012).
Les Forskerforbundets kommentar her

Én Ph.D-grad for fremtidens behov? (pdf) (fra UHR-arbeidsgruppe, 2. februar 2012).
Les Forskerforbundets kommentar her

En kartlegging av karriereveier og erfaringer blant midlertidig vitenskapelig ansatte og nyansatte i vitenskapelig stilling ved UiB (pdf) (Rokkansenteret, Rapport 4/2010)

Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen (NIFU Rapport 40/2009)

Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger (NIFU Rapport 38/2009)

Andre aktuelle lenker

Sveriges Doktorandförening (SDF)
Doktorandhåndboken fra det svenske universitets- og høgskolerådet
Eurodoc – European Council of doctoral candidates and young researchers
NordForsk – nordisk forskningsorgan opprettet 1. januar 2005
NORBAL – Statistikk om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum (drives nå av NIFU)
PhD – First thoughts to finished writing (University of Queensland)

PhD Comics

Forslag til andre lenker? Kontakt

  • Del denne siden: