Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Visjonsløst forskningsbudsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 gir tilnærmet nullvekst for forskningen, ingen nye studieplasser til høyere utdanning og ingen bedring av studiefinansieringen.
– Regjeringen er uten vilje til å satse på forskning og kompetanse, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne.

06.10.2011

Regjeringen svikter for andre året på rad målet i Soria Moria-erklæringen om å øke forskningsinnsatsen.

– Utfordringene som Norge står overfor kan bare løses ved å satse på forskning og kompetanse. Det er derfor svært skuffende at Regjeringen innenfor rammene av et stramt budsjett ikke vil investere i kunnskap, sier Bjarne Hodne.

Forskerforbundet konstaterer at det også i år er tilnærmet nullvekst i forskningsbevilgningene, til tross for at forskningsinnsatsen i Norge ligger langt bak de andre nordiske landene. Det er behov for en opptrapping av forskningsbevilgningene både for å løse aktuelle samfunnsutfordringer og for å opprettholde tilstrekkelig bredde i forskningsmiljøene.

– I en slik situasjon er det spesielt uheldig at forskningsfondet avvikles, sier Bjarne Hodne.

Fondet hadde som formål å sikre langsiktighet og forutsigbarhet i forskningsbevilgningene uavhengig av de årlige statsbudsjettene. Erfaringen viser at forskningsbevilgningene lett blir en salderingspost i de årlige statsbudsjettforhandlingene når de gode formålene prioriteres. Avviklingen av fondet svekker derfor langsiktigheten ved forskningsbevilgningene. Forskerforbundet mener at fondet må opprettholdes og at den reduserte avkastningen kompenseres i form av ordinære bevilgninger.

Et økende antall kvalifiserte søkere står uten studieplass. Det er svært uheldig at det ikke blir opprettet noen nye studieplasser i en situasjon hvor Norge burde satse på kompetanse ved å sikre ungdomskullene tilgang til høyere utdanning. Samtidig er 28% av studiepoengproduksjonen ved universitetene og høyskolene allerede sterkt underfinansiert og det er en trussel mot utdanningskvaliteten og arbeidsvilkårene for ansatte.