Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Utvalg foreslår økt handlingsrom for forskerne

Torsdag ble rapporten fra Handlingsromutvalget lagt frem for forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Forskerforbundet mener at rapporten legger til rette for en bedret forståelse av situasjonen for og ved våre høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.

25.02.2010

– Rapporten fremmer anbefalinger som vil bedre arbeidsbetingelsene i sektoren med de ringvirkninger dette vil ha for studenter, ansatte og institusjonenes evne til å innfri sitt samfunnsoppdrag. Spesielt er vi godt fornøyd med tilslutningen til vår virkelighetsoppfatning: det vitenskapelige personalet har fått dårligere arbeidsforhold de siste årene, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Mer tid til FoU

Utvalget foreslår at det skal nedsettes et utvalg som skal komme med forslag til konkrete tiltak som kan bedre FoU-mulighetene for de ansatte i UH-sektoren.

– Forskerforbundet er spesielt glad for at utvalget har understreket betydningen av å styrke forskernes sammenhengende tid til forskning, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.  Frigjøring av tid til FoU-arbeid er nødvendig for å  sikre forskningsbasert undervisning og kvaliteten i høyere utdanning.

Redusert bruk av midlertidighet

Utvalget slår fast at en alt for stor andel av personalet i UH-sektoren er midlertidig ansatte. Utvalget går også imot midlertidige ansettelser som er i strid med lovverket.

Forskerforbundet vil arbeide for at regjeringen følger opp forslagene og i samarbeid med institusjonene og tjenestemannsorganisasjonene lager en plan for å redusere midlertidigheten. Dette er også i tråd med regjeringens egen Soria Moria-erklæring.

– Vi er svært glade for at utvalget krever en snarlig reduksjon i bruk av midlertidige stillinger. Forutsigbarheten må økes og bruk av midlertidige stillinger utover det som loven tillater må få en ryddig avklaring. Vi forventer at regjeringen vil følge dette opp, sier Bjarne Hodne.

Fullfinansiering

Utvalget foreslår at nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i større grad må fullfinansieres.

– Forskerforbundet mener en slik endring vil sikre kvaliteten i den forskningsbaserte utdanningen, sier Bjarne Hodne.

Forskerforbundet er positive til forslagene om at en større andel av totalbevilgningene gis som frie midler, og at eksternt finansierte prosjekter i større grad fullfinansieres.

– Vi støtter også utvalgets forslag om at institusjonene  skal sikres kompensasjon for sentralt bestemte lønnsøkninger. Dette kan gi institusjonene større handlingsrom til selv å legge inn lønnsmidler i de lokale forhandlingene, avslutter Bjarne Hodne.

Regjeringen må følge opp forslagene fra Handlingsromutvalget

Forskerforbundet oppfordrer nå regjeringen til å følge opp forslagene fra handlingsromutvalget, og mener at utvalgets rapport vil gi statsråd Tora Aasland den nødvendige argumentasjonskraft i de kommende regjeringsforhandlingene.

For ytterligere kommentarer, kontakt Bjarne Hodne på telefon
92 84 37 39.

Last ned rapporten:

Last ned rapporten fra Handlingsromutvalget

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Modig om handlingsrom, men ikke modig nok (25.02.10)

Samleside: Handlingsromutvalget