Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Studenter og forskere krever fullfinansierte studieplasser fra dag én

På høring i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité i dag vil Forskerforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Norsk studentorganisasjon kreve fullfinansiering av de 2200 nye studieplassene som regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett.

19.10.2010

– Mange av utdanningsinstitusjonene har ikke kapasitet til å ta inn disse studentene dersom de ikke fullfinansieres, sier leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne, forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag, Thomas Sandvik og leder i Norsk studentorganisasjon, Anne Karine Nymoen.

Forskerforbundet, NTL og NSO mener at en opptrapping av antall studieplasser må følges opp med en satsning på flere vitenskapelige stillinger, samt bygg og vedlikehold. De etterlyser en langsiktig opptrappingsplan, slik at universitetene og høgskolene kan rustes til å møte utdanningsbølgen uten å gå på akkord med utdanningskvaliteten.

– Universitetene og høgskolene har satt seg selv i en vanskelig situasjon ved å ta inn flere studenter enn de har råd til. Det er deres eget ansvar, men det er også en konsekvens av insentivsystemet som politikerne har vedtatt. Det er studentene og forskerne som merker konsekvensene av dette på kroppen, og vi krever at både utdanningsinstitusjonene og regjeringen tar ansvar for å løse problemet, avslutter Hodne, Sandvik og Nymoen.

I dag er studieplassene finansiert ved at utdanningsinstitusjonene får dekket 60 prosent av utgiftene per student som en del av rammebevilgningen, de resterende 40 prosentene får de når studentene avlegger studiepoeng. Forslaget om fullfinansiering innebærer at de studiestedene som skal opprette et betydelig antall nye studieplasser får 100 prosent av utgiftene knyttet til en studieplass de to første årene, hvorav 40 prosent er et lån. Forslaget innebærer en forskuttering på 43,3 millioner kroner ved halvårseffekt.