Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stortinget løfter ambisjonsnivået på regjeringens forskningsmelding

Forskerforbundet er positiv til at et samlet Storting i arbeidet med
forskningsmeldingen «Lange linjer» går inn for en langtidsplan for forskningen, og at regjeringen må satse mer målrettet på forskningsmiljøer og universitetsmiljøer i verdenstoppen.

04.06.2013

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) har nå ferdigbehandlet forskningsmeldingen «Lange linjer», som skal sluttbehandles i Stortinget mandag 10. juni.

- Forskerforbundet synes det er positive signaler fra Stortinget til regjeringen om å styrke forskningsinnsatsen for å løfte forskningsmiljøene i Norge opp i verdenstoppen. Vi har med vår kampanje «Hjernekraftverk» utfordret de politiske partiene til å heve ambisjonsnivået innenfor høyere utdanning og forskning, og vi ser frem til at dette blir fulgt opp av regjeringen med en fremtidig økning i institusjonenes budsjetter, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Forskerforbundet har tidligere tatt til orde for at regjeringen må vurdere tiltak for å bedre koordineringen av den offentlige forskningspolitikken. Dette vil bringe forskningen opp i politikkens førstedivisjon, og styrke forskningens samfunnsmessige betydning.

- Forskerforbundet vil oppfordre representantene fra de rødgrønne regjeringspartiene på Stortinget til å støtte forslaget fra opposisjonen om at det opprettes et innovasjons- og forskningspolitisk råd som ledes av statsministeren, sier Petter Aaslestad.

Komiteen skriver at kvaliteten på den utdanning og forskning som leveres i akademia er avhengig av at de fremste kandidatene rekrutteres til sektoren. Forskerforbundet støtter dette, men skulle gjerne sett for seg at Stortinget i forskingsmeldingen tok et oppgjør med hvordan problemene med manglende tid til FoU skal løses.

- For å få til attraktiv karriere så må forskertalentene få tilstrekkelig tid til FoU innenfor normalarbeidstiden, sier Petter Aaslestad.

Regjeringens eget handlingsromutvalg har slått fast at handlingsrommet til universitets- og høyskolesektoren er redusert. Veksten i finansiering dekker ikke lønns- og kostnadsveksten, og dette understrekes av at flertallet i komiteen (SV, AP, SP og FrP) slår fast at statsansatte forskere i fremtiden neppe vil bli lønnsledende.

- Forskerforbundet mener politikerne må ta debatten om hvordan forskere i fremtiden kan få en konkurransedyktig lønn. Det blir vanskelig å realisere de politiske ambisjonene om å få forskningsmiljøer i verdenstoppen, uten tydelige lønnspolitiske virkemidler som gjør forskning til en mer attraktiv karrierevei, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535.

  • Del denne siden: