Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet: Regjeringen bryter løftet om å styrke forskningsinnsatsen

Forslag til statsbudsjett for 2013 innebærer ingen økning i forskningsbevilgningene. Regjeringen Stoltenberg II går inn i et valgår med manglende innfrielse av sin politiske plattform innenfor høyere utdanning og forskning.

08.10.2012

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 er nok et svakt budsjett for høyere utdanning og forskning. Forslaget innebærer en liten realøkning i forskningsbevilgningene, hvis en ser bort fra økningen i kontingenten til EUs rammeprogram for forskning.

Innenfor høyere utdanning er det ingen nye studieplasser, og ingen styrking av institusjonenes grunnbevilgninger.

Søkertallene til høyere utdanning var rekordhøye ved årets opptak, og vil fortsette å stige frem til 2020. Vi hadde derfor ventet en tydelig politikk på hvordan regjeringen ville møte den økte studenttilstrømmingen. Universitetene og høgskolene sliter i dag med manglende fullfinansiering av studieplasser, og de ansattes arbeidsvilkår vil ikke bli bedre med dette statsbudsjettet.

Løftene i regjeringens politiske plattform skulle legge et grunnlag for større verdiskaping. I stedet legger regjeringen seg på en forskningsmessig sparelinje som om vi var i samme krise som EU-landene.

– Forskerforbundet hadde forventet at regjeringen i stedet for sparelinjen hadde satset på kunnskap og innovasjon for å unngå at vi kommer i samme krisesituasjon, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Regjeringen har kommet med mange løfter som den nå hadde muligheten til å kvittere ut.
– Siden den tiltrådte i 2005 har regjeringen ikke økt forskningsinnsatsen som andel av totalt statsbudsjett. Forskningsinnsatsen i 2013 er på 3,71 % og utgjør samme andel av statsbudsjettet som i 2006. Regjeringen har sviktet sitt eget løfte og ambisjon om å øke forskningsinnsatsen målt som andel av statsbudsjettet, sier Bjarne Hodne.

  • Regjeringen hadde som mål å styrke basisbevilgningene til universiteter og høgskoler. Dette er ikke innfridd.
  • Regjeringen skulle lage en plan for å redusere antall midlertidige tilsettinger i akademia. Dette er ikke innfridd.
  • Regjeringen skulle styrke forskerrekrutteringen. Dette er ikke innfridd. 
  • Regjeringen skulle styrke grunnforskningen. Dette er bare delvis innfridd.

Forskerforbundet hadde håpet at regjeringen ville trygge landets fremtid ved å investere mer i høyere utdanning og forskning.
Utfordringene som Norge står overfor kan bare løses ved å satse på forskning og kompetanse. Det er derfor svært skuffende at
Regjeringen innenfor rammene av et stramt budsjett ikke vil investere i hjernekraft, sier Bjarne Hodne.