Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet: Forskning trakk svarteper

– Forskning har trukket svarteper i forhold til regjeringens politiske plattform og vi beklager at forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland ikke fikk utdelt bedre kort på hånden, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

05.10.2010

Regjeringens forslag til statsbudsjett står ikke i forhold til forskningsløftene i Soria Moria 2. Faktisk er det en tilnærmet nullvekst i forskningsinnsatsen i statsbudsjett for 2011. En slik politikk er lite fremtidsrettet, mener Forskerforbundet.

– Regjeringen har foreslått å ompostere 40 millioner fra Forskningsrådet til institusjonene (småforsk), og vil styrke fri prosjektstøtte med 60 millioner. Dette innfrir imidlertid på langt nær Regjeringens egne løfter gitt i Soria Moria 2 om forskningsvekst.

Regjeringen lovte etter valget å styrke basisfinansieringen og grunnforskningen, videre skulle de øke forskningsbevilgningene og sikre studentene forskningsbasert undervisning av høy kvalitet. Ingen av disse løftene er fulgt opp, sier Bjarne Hodne. Dermed svekker de sitt eget mål om å styrke verdiskapingen i landet gjennom økt innsats på forskning og utvikling.

Frykter for forskerrekrutteringen

Forskerforbundet hadde store forventninger til at Regjeringen ville signalisere styrking av basisfinansieringen og fullfinansiere studieplasser som en oppfølging av handlingsromutvalget. Men løftene fra regjeringserklæringen om styrking av basisfinansieringen er ikke fulgt opp.

– Denne manglende styrking av budsjettene til universitetene og høgskolene vil kunne føre til at en vitenskapelig karriere blir mindre attraktiv, gjennom dårlige arbeids- og lønnsvilkår, sier Bjarne Hodne. Jeg frykter at akademia ikke vil klare å nå opp i konkurransen om de beste talentene, og dette kan få fatale konsekvenser for forskerrekrutteringen i fremtiden, sier Bjarne Hodne.

Leve av etter oljen

Norge investerer betydelig mindre i forskning enn i de andre nordiske land, og dette forslaget til statsbudsjett vil ikke bedre situasjonen.

– Regjeringens statsbudsjett har for lite fremtidsrettet perspektiv, sier Bjarne Hodne. Vi mener at det er nødvendig med en samlende plan som sier noe om hva Norge skal leve av når petroleumsalderen en gang er over, og vi håper at vårt forslag om å arbeide for en slik overordnet plan kan få støtte fra Regjeringen og Stortinget.

Forskerforbundet har i et brev til samtlige rødgrønne politikere appellert om at det settes ned et partssammensatt utvalg/ekspertutvalg for å se på hva Norge skal leve i fremtiden når petroleumsalderen tar slutt.