Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet: Forskerforbundet gir regjeringen frist til jul

Forskerforbundet er svært skuffet over at regjeringen ikke vil møte de store utfordringene som vi står overfor når det gjelder forskning og høyere utdanning i årene fremover.

14.10.2009

– Vi ber rektorene ved universitetene og høyskolene i Norge vurdere om det er forsvarlig å ta imot de nye studieplassene, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet. Hvordan er det mulig å gi studentene en faglig god utdanning, når flere av rektorene har vært ute og sagt at studieplassene ikke er fullfinansierte?, spør Bjarne Hodne.

Forskerforbundet er også svært bekymret over at kutt i budsjettene vil ramme lønns- og arbeidsvilkårene til forskere og ansatte ved landets universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Forskerforbundet støtter Universitets- og høgskolerådet i deres bekymring over at regjeringen har lagt antakelsene om lønns- og prisvekst svært lavt, og at etterslepet fra 2009 vil svekke institusjonenes og sektorens handlingsrom. Forskerforbundet støtter også studentenes krav om forbedring av studentenes økonomiske vilkår.

– Det svake budsjettet svekker regjeringen sine egne muligheter til å nå målene om økt verdiskaping og vekst. Vi ser med stor bekymring på at grunnforskningen får ytterligere trangere kår, med de samfunnsmessige konsekvenser dette vil få på sikt. Kunnskapssamfunnet bygges ikke uten kunnskap, avslutter Bjarne Hodne.

Forskerforbundet mener følgende må på plass i Stortingets behandling av statsbudsjett for 2010: 

  • Styrking av budsjettene til universitetene og høgskolene spesielt, og forskningssektoren generelt. 
  • Økt satsing på grunnforskning og frie prosjektmidler
  • Flere faste stillinger for å redusere midlertidigheten i akademia.
  • 11 måneders studiestøtte.