Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Sats på lærerens lærer

– Universitets- og høyskolesektoren må rustes for at regjeringens lærersatsing skal være gjennomførbar, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

03.12.2013

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

Tirsdag 3. desember ble OECDs nye PISA-undersøkelse presentert. Den viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var raskt ut med å slå fast at vi har et realfagsproblem i Norge.

Regjeringen trekker fram lærerne som skolens viktigste ressurs. De vil utvide lærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning og trappe opp etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne.

– Røe Isaksen oppsummerer løsningen med et ord, nemlig læreren. Forskerforbundet ønsker lærersatsingen velkommen, men påpeker samtidig at universitetene og høgskolene må rustes med folk og ressurser til å gjøre jobben. Uten det blir det umulig å gjennomføre regjeringens løfte om femårig masterutdanning av lærere. Det blir også vanskelig å tilby den ønskede etterutdanningen, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Tall fra SSB viser at det vil mangle nærmere 11 000 lærer i grunnskolen og videregående opplæring i 2020. Det betyr at flere må utdannes samtidig som lengden på utdanningen utvides. Alvoret i situasjonen forsterkes av at universiteter og høyskoler står foran en historisk høy aldersavgang. Nesten 1 av 3 av vitenskapelig ansatte går av med pensjon i løpet av ti år og må erstattes. 

– Det gjør det tvingende nødvendig med en god rekrutteringsstrategi. Vi må satse på de institusjonene som skal utdanne lærerne, samtidig som vi gjør det mer attraktivt med en yrkeskarriere innen forskning og høyere utdanning. Det blir umulig å innfri skoleløftene uten samtidig å satse på lærernes lærer, sier Aaslestad.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535

  • Del denne siden: