Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rekordmange studenter trenger mer plass: – Invester mer i bygg i universitets- og høyskolesektoren

Arbeidsledigheten innen bygg- og anleggsbransjen øker stadig samtidig som flere ønsker å studere.
– Nå bør regjeringen slå to fluer i en smekk ved å investere mer enn foreslått i bygg i universitets- og høyskolesektoren, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

12.05.2015

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

– Det gjør utdanningsinstitusjonene bedre rustet til å ta imot de store studentmassene samtidig som byggebransjen får flere oppdrag, påpeker han.

Fra første kvartal i 2014 til samme kvartal i år ble 21 000 flere arbeidsledige i Norge. Arbeidsledigheten er høyest for bygg- og anleggsarbeidere og for personer som jobber innen reiseliv og transport. Blant disse er ledigheten på henholdsvis 5,7 og 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig som arbeidsledigheten stiger opplever vi tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning. Nærmere 128 000 personer har i vår søkt om å studere, viser tall fra Samordna opptak. Dette er om lag 8 000 flere enn i 2014 og en økning på nærmere 7 prosent bare på ett år.
– Det er flott at regjeringen har opprettet 24 nye studieplasser, men det er mye mer som må til for å møte behovene, sier Aaslestad.
– I tillegg til enda flere studieplasser og flere ansatte til å undervise må lokalene være gode nok, påpeker han.

Det har i flere år vært kjent at det er et stort behov for nybygg og oppgradering i universitets- og høyskolesektoren. Senest i desember 2012 viste en rapport fra Riksrevisjonen til dette. Det at regjeringen blant annet bevilger 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til planlegging av bygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU er veldig bra, men langt fra tilstrekkelig. Aaslestad er derfor skuffet over at regjeringen ikke har bevilget flere penger for at undervisningssektoren skal kunne møte de store studentmassene på en god måte. Han oppfordrer Stortinget til å se på saken.
– En plan kan ikke vente lenger, påpeker han.
– Vi har behov for at byggene skal holde mål for både undervisning og forskning. Studentene og forskere må ha tilfredsstillende arbeidsforhold. Hvis man for eksempel ikke har hensiktsmessige laboratorier får man ikke jobbet effektivt. Et politisk flertall er samstemte om å satse på utdanning og forskning, understreker Aaslestad.

For pressehenvendelser, kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Camilla Moe Røisland, tlf 480 63 737 /

  • Del denne siden: