Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Regjeringen med viktige grep i ny forskningsmelding

Forskerforbundet er positiv til at regjeringen foreslår å innføre en langtidsplan med flerårige budsjetter for forskningssektoren.
– En langtidsplan for forskning er et nytt og viktig grep, som viser at regjeringen har lyttet til innspillene fra sektoren, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

08.03.2013

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Langtidsplanen vil kunne bidra til økt forutsigbarhet for institusjonene og bedre arbeidsvilkår for de ansatte.

– Det er også positivt at det varsles en gjennomgang av kvalitetsreformen. Vi håper den vil føre til at institusjonene bedre kan ivareta den forskningsbaserte undervisningen, sier Petter Aaslestad.

Forskningsmeldingen er tydelig og god på sammenhengen mellom forskning og undervisning. Tid til forskning er imidlertid grunnleggende for å heve utdanningskvaliteten. Vi er derfor kritisk til at meldingen ikke har forslag til hvordan problemene med manglende tid til FoU skal løses.

Forskerforbundet etterlyser en sterkere vilje og ambisjon fra regjeringen til å øke forskningsinnsatsen på nivå med de øvrige landene i Norden.
– Forskerforbundet er fornøyd med at gaveforsterkningsordningen blir innført igjen, men etterlyser et bredere virkemiddelapparat for å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet, sier Petter Aaslestad. Regjeringen burde tidfestet forskningsmålet og opptrappingen blitt en del av langtidsplanen.

Forskningsmeldingen har gode intensjoner og forslag som peker i riktig retning, som for eksempel å redusere bruken av midlertidig tilsetting, men inneholder få forpliktende tiltak. Forskerforbundet savner eksempelvis tiltak for å løse utfordringene knyttet til den historisk store aldersavgangen i sektoren og sammenhengende tid til forskning. Dette er også viktig for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535.

  • Del denne siden: