Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Regjeringen går bort fra lik rett til utdanning

Regjeringen tar ingen grep i revidert nasjonalbudsjett for å håndtere rekordveksten i søkertallene til høyere utdanning.

11.05.2010

I Soria Moria II-erklæringen står det helt klart at alle skal ha lik rett til utdanning (kap 10). Tallene fra Samordna opptak viste tidligere i vår at tilstrømmingen til høyere utdanning fortsetter i omtrent like høy takt som i 2009. Samlet var det registrert omtrent 103 400 søkere per april 2010.

Regjerningen bevilget 3000 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett i 2009, og søkertallene i 2009 og i 2010 er de høyeste siden midten av 1990-tallet.

– Forskerforbundet hadde derfor forventet at Regjeringen i revidert ville komme med forslag om flere tusen nye studieplasser, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet. Men i stedet har de ikke foreslått en eneste ny studieplass. Regjeringen fjerner seg med dette fra lik rett til utdanning, sier Bjarne Hodne.

– Det er ikke samsvar mellom de planer Regjeringen har fått vedtatt i Stortinget gjennom ”Utdanningslinja”, og den faktiske politikken de fører. Vi etterlyser flere fullfinansierte studieplasser og en plan fra Regjeringen for hvordan universitetene og høgskolene skal imøtekomme yngrebølgen, sier Bjarne Hodne. Forskerforbundet etterlyser også en plan for å imøtekomme en vekst på over 30 000 nye studieplasser som regjeringen la til grunn i sin stortingsmelding.

På denne bakgrunn vil en ytterligere forverring av de ansattes arbeidsvilkår vil finne sted og kvaliteten på undervisningen vil bli skadelidende. Arbeidssituasjonen til de ansatte er allerede under sterkt press, 80% oppgir at det ikke er tilstrekkelig tid til FoU innen normalarbeidsdagen og dette vil svekke den forskningsbaserte undervisningen, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.