Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Partiene går til valg på en ambisiøs kunnskapspolitikk

Forskerforbundet har fått positive signaler om kunnskapspolitikken fra samtlige av de politiske partiene som i dag er representert på Stortinget.

04.09.2013

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

Partiene har svart på syv sentrale spørsmål, og Forskerforbundet har nå lagt ut svarene i sin helhet her: Valg 2013 - spørsmål til partiene

Svarene fra partiene viser at samtlige har en velutviklet politikk med gode ambisjoner på vegne av forskning og høyere utdanning.
– Det er vi fornøyde med og det lover godt uansett hvem som til syvende og sist havner i regjeringskontorene etter valget, sier Petter Aaslestad som er leder i Forskerforbundet.

Forskerforbundet vil spesielt fremheve det positive i at samtlige partier er opptatt av å sikre akademisk frihet i instituttsektoren og vi merker oss særlig at Venstre og FrP kobler dette til grunnfinansieringen, sier Petter Aaslestad.

Forskerforbundets sammenligning av svarene fra alle partiene viser at opposisjonspartiene generelt er mer ambisiøse og tydelige enn regjeringspartiene i viktige spørsmål. Særlig gjelder dette tidfesting av målet for opptrapping av forskningsinnsatsen, og at de vil koordinere og forankre forskningsinnsatsen bedre innad i regjeringen, gjennom å styrke regjeringens forskningsutvalg, sier Petter Aaslestad.

Forskerforbundet vil også fremheve at H, V og FrP vil innføre tiltak for mer konkurransedyktig lønn i UH-sektoren, og at Høyre og KrF eksplisitt sier at de vil styrke basisbevilgningen til universitetene og høyskolene.
– Dette er viktig for å styrke rekrutteringen til høyere utdanning, og sikre fullfinansierte studieplasser og høy kvalitet på utdanningene, avslutter Petter Aaslestad.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535

  • Del denne siden: