Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kvalitetsreformen får strykkarakter

Norske studenter er blant de dårligste i OECD-landene til å gjennomføre studier. Det viser Riksrevisjonens rapport som gir en knusende dom over kvalitetsreformen.
– Et av målene med reformen var å få flere studenter til å bli ferdig til normert tid, og dette viser at den har feilet, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

22.05.2015

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad) Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

– Fokuset på kvantitet og forskningspublisering har gått ut over undervisningskvaliteten, påpeker han.

Riksrevisjonens rapport konkluderer med at utfordringene med svak gjennomføring og stort frafall er omtrent som før reformen kom i 2002. Ifølge rapporten har andelen bachelorstudenter som fullfører på normert tid ligget stabilt på rundt 40 prosent i tidsrommet fra 2011 til 2013. For mastergradsstudentene i det samme tidsrommet, har rundt 37 prosent gjennomført til normert tid. Rapporten viser også at hele 42 prosent av dem som startet på en høyere utdanning i 2002 ikke hadde fullført noen grad ti år senere.

Av de seks institusjonene riksrevisoren har sett nærmere på, ble det ikke funnet tegn til bedring. Antall studiepoeng studentene tar hvert år, har holdt seg stabilt eller synkende. Norge ligger tre fra bunnen av 18 OECD-land når det kommer til studiegjennomstrømming.

– Vi er inne i en tid med fokus på sammenslåinger og økt konkurranse i utdanningssektoren. Nå må regjeringen konsentrere seg om kvalitet og ikke kvantitet i forsknings- og undervisningssektoren, sier Aaslestad.

Riksrevisor Per Kristian Foss henstiller både institusjonene og myndighetene til å vurdere flere og nye tiltak knyttet til individuelle undervisningsplaner, undervisningsformer, studieorganisering og den faglige kvaliteten ved studiestedene.  Studentorganisasjonen NSO foreslår premiering av god undervisning.

– Vi håper at rapporten kan gi den drahjelpen som trengs for at vitenskapelig ansatte får nok tid og ressurser til å gi en bedre oppfølging av studentene. Vi støtter studentorganisasjonens forslag om insentiver for god undervisning. Men for å bruke mer tid til undervisning og oppfølging av et økt antall studenter, må det ansettes flere faste til å gjøre dette, avslutter Petter Aaslestad.

For pressehenvendelser, kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Camilla Moe Røisland, tlf 480 63 737 /

  • Del denne siden: