Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kvalitet er ikke synonymt med fusjon

Onsdag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hovedpunktene i stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren».
– Jeg vil berømme kunnskapsministeren for å fokusere på kvalitet i sektoren, men det er viktig å huske på at kvalitet ikke er synonymt med fusjon, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

27.03.2015

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Regjeringen stiller en rekke kvalitetskrav som den enkelte institusjon må oppfylle for å kunne stå alene.

– Det er godt at ministeren nå vektlegger at kvalitet er mer enn verdensledende forskningsmiljøer. Kvalitet er også gode lærere, god undervisning, studienes arbeidsrelevans og muligheter til konsentrasjon om forskningen, forklarer Aaslestad som fortsetter:
– Sammenslåingene må uansett skje frivillig og i nært samarbeid med de ansatte. Dras folk inn i en fusjon mot sin vilje, vil det gå utover kvaliteten. Dette bør skje med en viss form for entusiasme, påpeker han.

Strukturmeldingen inneholder også et forslag om endring av dagens modell for ledelse ved universiteter og høyskoler. I dag har et flertall av institusjonene valgt rektor. Kunnskapsministeren foreslår nå at rektor som hovedregel skal ansettes av styret. Dette møter stor motstand blant mange av Forskerforbundets medlemmer, som mener dette bryter med en lang demokratisk tradisjon.

– Vi er glad for at ministeren presiserer at de institusjonene som ønsker det, fortsatt kan ha valgt rektor. For oss er det viktig at han viser respekt for institusjonenes autonomi, sier Aaslestad.

Det har vært knyttet stor forventning til hvilke endringer som skal gjøres i finansieringen av UH-sektoren.

– Vi ser frem til å se struktur satt i sammenheng med finansiering. Kvalitet koster, avslutter Petter Aaslestad.

Stortingsmeldingen ble lagt frem i statsråd fredag 27. mars:
Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

For pressehenvendelser, kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Camilla Moe Røisland, tlf 480 63 737 /

(sak oppdatert 27.03.15)

  • Del denne siden: