Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kutter i kvaliteten på forskning og undervisning

For fjerde statsbudsjett på rad tvinger regjeringen universiteter og høyskoler til store kutt i administrasjonen.
– Kuttene vil bety dårligere oppfølging av studentene og lavere forskningskvalitet, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

12.10.2017

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

For fjerde statsbudsjett på rad utsettes universitetene og høyskolene for et flatt administrasjonskutt, denne gangen på 177 millioner. Med dette vil den sittende regjeringen ha gjennomført om lag 830 millioner i slike kutt.

– Disse «effektiviseringskuttene» har for lengst sluttet å være effektive. De er nå helt ordinære kutt som rammer kvaliteten på forskning og undervisning, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Han oppfordrer Stortinget til å stanse kuttene.

– Det er under et halvt år siden Stortinget vedtok Kvalitetsmeldingen, der samtlige partier var opptatt av at studentene skulle få bedre og tettere oppfølging. Nye, store kutt vil bety at dette målet ikke nås, slår Aaslestad fast.

Forslaget til statsbudsjett innebærer også en liten nedgang i FoU-bevilgningenes andel av BNP.

– Norge er i en situasjon hvor vi burde bruke mer av samfunnets ressurser på forskning og utdanning. Dette statsbudsjettet er dessverre et skritt i feil retning, mener Aaslestad.

  • Del denne siden: