Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ingen tiltak for å møte etterspørselen etter høyere utdannet arbeidskraft

Forskerforbundet savner en tydeligere satsing fra regjeringen på å rekruttere fremtidens toppforskere og de som skal utdanne flere lærere, helsearbeidere og ingeniører.

13.05.2011

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Forslaget inneholder ingen justeringer eller tiltak som styrker forskning og høyere utdanning.

– Det er et voksende behov i norsk skole for flere lærere og førskolelærere, næringslivet og offentlig sektor trenger flere ingeniører, og eldrebølgen vil skape et stort behov for arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren, sier leder i Forskerforbundet Bjarne Hodne.

Prognosene tilsier stor studenttilstrømming i årene frem mot 2020.
– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har funnet plass til å prioritere ressurser til stillinger, infrastruktur eller bygg som kan gjøre UH-sektoren i stand til å følge opp den forventende studentveksten i årene som kommer, sier Bjarne Hodne.