Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ikke truffet satsplanken ennå

Regjeringen lovte å satse mer på kunnskap, forskning og innovasjon i regjeringserklæringen. Forskerforbundet registrerer at den ikke benytter revidert nasjonalbudsjett til å ta sats.

14.05.2014

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

– Revidert nasjonalbudsjett er ikke normalt anledningen for de store endringene, men vi hadde forventet at Regjeringen Solberg ville benyttet anledningen til å trappe opp forskningsinnsatsen allerede nå, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad. Vi ser det som positivt med friske midler til kommersialisering av forskning, men ellers er det intet nytt. Dette var en av de viktigste sakene for regjeringen, så hvorfor vente?

Mer enn 90 % av alle søknadene til Forskningsrådets frie programstøtte får ikke finansiering, inkludert en rekke prosjekter som har fått fremragende vurdering. Mye forskning av topp-kvalitet, som regjeringen etterlyser, blir dermed ikke realisert. En påplussing her hadde vært en fornuftig og enkel måte å øke forskningsinnsatsen på, mener Aaslestad. Det er dessuten et betydelig vedlikeholdsetterslep og behov for nybygg i sektoren. Med en byggsektor i nedgang, kunne det vært god motkonjunkturpolitikk å øke innsatsen her.

Regjeringen går langt i å innfri sitt løfte om å øke innsatsen for å styrke sikkerhet og beredskap i revidert nasjonalbudsjett. Justissektoren er også et godt eksempel på en sektor som med fordel kunne gjøres mer kunnskaps- og forskningsbasert.

Forskerforbundet merker seg påplussingen til etter- og videreutdanning (EVU) av lærere. Det er viktig. Vi er imidlertid betenkt over hva som ser ut som en hastverksprosess. Undersøkelser forbundet har gjort blant sine tillitsvalgte tyder på at institusjonene i liten grad har fått anledning til å bygge ut den langsiktige og kvalitetsmessige kapasiteten som er nødvendig for å etterutdanne stadig flere gode lærere. Med få unntak ser det ut som om institusjonene baserer seg på å løse utfordringen med mer dugnadsarbeid blant de allerede ansatte og midlertidig medarbeidere uten erfaring med forskning og pedagogisk utviklingsarbeid.

– Det er beklagelig om man ved hastige ad hoc- tiltak ikke oppnår den ønskede kvalitetsgevinsten. Regjeringens visjon er å gjøre læreryrket så attraktivt at de beste kandidatene søker seg til det. Vi skulle ønske den visjonen også gjaldt for lærernes lærere, avslutter Aaslestad.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535

  • Del denne siden: