Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Godt nytt for de uten fast jobb

I dag la et regjeringsnedsatt utvalg fram sine anbefalinger til ny tjenestemannslov.
– Forslaget er godt nytt for alle de som er midlertidig ansatt i staten, og må følges opp av regjeringen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

18.12.2015

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Tjenestemannsloven gjelder for ansatte i staten, og gir i dag en utvidet adgang til bruk av midlertidig ansettelse sammenlignet med arbeidslivet ellers. Utvalget foreslår å stramme inn denne muligheten.

– Endelig foreslås det noe som virkelig monner i kampen mot den unormalt høye bruken av midlertidighet i akademia. De mange tusen som har gått i årevis uten fast jobb fortjener at regjeringen følger rådet fra utvalget, sier Aaslestad.

Mange av særbestemmelsene som i dag åpner for bruk av midlertidige ansettelser, foreslås fjernet. I tillegg foreslår utvalget at den som er midlertidig ansatt skal få tilbud om fast jobb etter tre år, mot dagens regel om fire år.

Utvalget har også lagt fram forslag om å endre reglene for oppsigelse. Aaslestad mener forslagene ivaretar behovene de ansatte i staten har knyttet til faglig uavhengighet og mulighet for å kunne uttale seg fritt og forvalte oppgavene uavhengig av hvem som til en hver tid har regjeringsmakt.

– Forslaget fra utvalget er enstemmig, og får bred støtte. Jeg tror staten blir en bedre og mer attraktiv arbeidsgiver dersom regjeringen gjennomfører forslagene, sier Aaslestad.

Les rapporten fra Tjenestemannslovutvalget (18.12.15)

  • Del denne siden: