Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fra Stoltenberg til Solberg – økt langsiktighet må følges opp

– De rødgrønne har levert et siste statsbudsjett som ikke bringer Norges forskningsinnsats nærmere øvrige nordiske land. Men det er positivt at regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dette gir håp om et fremtidig forskningsløft, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

14.10.2013

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Forskerforbundet er også positiv til regjeringens satsing på talentfulle unge forskere gjennom ordningen «Fri Prosjektstøtte» og 60 nye stipendiatstillinger. 

Regjeringen har tidligere varslet en stortingsmelding om utdanningskvalitet og de foreslår nå en forskningsbasert evaluering av kvaliteten i høyere utdanning. Forskerforbundet vil minne om at hver 4. studieplass på universitetene og høyskolene ikke er fullfinansiert.
– Forskerforbundet vil derfor oppfordre flertallet på Stortinget til å gjøre noe med dette for å bedre studiekvaliteten så raskt som mulig, sier Petter Aaslestad.

Samtidig er Forskerforbundet positiv til at regjeringen vil innføre 11 måneders studiefinansiering. 

Høye forventninger til Solberg-regjeringen

Både samarbeidserklæringen og den nye regjeringsplattformen gir store forventninger om en sterkere satsing på kunnskap.
– Forskerforbundet har store forventninger til at Solberg-regjeringen vil holde sine valgløfter, og at de vil prioritere et krafttak for kunnskap.

Rødgrønne ambisjoner må følges opp

Forskerforbundet er positiv til at regjeringen så tydelig slår fast at de mener det skal utarbeides en langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
– Forskerforbundet vil oppfordre Solberg-regjeringen til å videreføre arbeidet med en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet. En langtidsplan vil gi mulighet for et nødvendig løft for kunnskap.

Midlertidigheten må reduseres

Solbergregjering har lovet å redusere den offentlige midlertidigheten. Forskerforbundet er glad for disse signalene.
– Forskerforbundet regner derfor med at den nye regjeringen vil videreføre tiltakene i forskningsmeldingen om at de universitetene og høgskolene som ikke reduserer midlertidigheten kan bli møtt med økonomiske sanksjoner, sier Petter Aaslestad.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535

  • Del denne siden: