Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets kommentarer til budsjettavtalen

– Budsjettavtalen retter opp noen av de groveste feilene på kunnskapsområdet i regjeringens forslag, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet i en kommentar til budsjettforliket i Stortinget.

24.11.2014

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

Stortingsgruppene til Frp, Høyre, Krf og Venstre ble fredag enige om statsbudsjettet. De forkaster regjeringens forslag om å innføre studieavgift for studenter utenfor EØS, som ville ha utgjort et kutt på 160 mill i året.

– De utenlandske studentene er en ressurs for norsk forskning og høyere utdanning. Alle de fire partiene skal ha skryt for at de avlyser forslaget om innføring av studieavgifter, sier Aaslestad.

Forskerforbundet mente at regjeringens opprinnelige budsjettsforslag ikke var så godt som tallene gav inntrykk av ved første øyekast. De samlede bevilgningene til forskning og utvikling økte med vel 2,1 mrd. kr sammenlignet med 2014, men en stor del av veksten skyldtes økning i kontingenten til EUs forskningsprogram.

– Det er helt riktig å delta i EU-programmene og kontingenten kan ikke endres på, men det må følges opp med bevilgninger som styrker institusjonenes evne til å delta. Budsjettavtalen gir et godt bidrag, blant annet gjennom en styrking i bevilgningene til universiteter og høyskoler. Nå håper vi at regjeringen følger opp ytterligere innsats slik at alle institusjoner står sterkere i kampen om EU-midlene, sier Aaslestad.

Det generelle kuttet i offentlig sektor som følge av effektiviseringskrav økes fra 0,5 til 0,6 prosent. Det utgjør en økning fra om lag 150 millioner til 180 millioner for universiteter og høyskoler.

– Institusjonene har effektivisert i mange år og har gode resultater å vise til. Det blir feil å betrakte undervisning og forskning som byråkrati. Kvalitet koster, og dette kuttet spiser opp store deler av de økte bevilgningene, sier Aaslestad.

Nærmere om budsjettavtalen:

 • 37,5 mill til 100 nye stipendiatstillinger, hvor av 50 øremerkes de nye universitetene.
 • Basisbevilgningene til universiteter og høyskoler økes med 54 millioner, hvor 50 går inn den resultatbaserte omfordelingsordningen som premier forskningspublikasjoner.
 • 6 mill i ekstra tilskudd til arkivutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Forslaget om innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS strykes. Det utgjør en bevilgning på 80,5 mill (halvårsvirkning).
 • Fortsatt norsk deltakelse i Copernicus i 2015 sikres gjennom en bevilgning på 167 mill.
 • Det bevilges 28,5 mill til 500 nye studentboliger.
 • Forskningsinstitutter under Kunnskapsdepartementet får en styrking på 10 mill.
 • De teknisk-industrielle forskningsinstitutter under Nærings- og Fiskeridepartementet får et kutt på 10 mill.
 • Det kuttes 10 mill i oppgradering av bygg i universitets- og høyskolesektoren.
 • Det generelle kutt i offentlig sektor som følge av effektiviseringskrav økes fra 0,5 til 0,6 prosent. Det utgjør en økning fra om lag 150 millioner til 180 millioner for universiteter og høyskoler.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535

 • Del denne siden: