Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets første kommentarer til forslag til statsbudsjett 2016

– Dette er et godt kunnskapsbudsjett, men grunnbevilgningene til institusjonene prioriteres ikke høyt nok, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

07.10.2015

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Regjeringen øker bevilgningene til forskning og utvikling med 2,1 mrd kroner i 2016 (4,1 % i realvekst), men Forskerforbundet ser likevel behov for en forsterket innsats på noen enkeltområder.

– Regjeringen bruker trolig mer enn noen gang på forskning og høyere utdanning, men de fleste institusjonene kommer likevel til å oppleve mindre forutsigbarhet fordi stadig mer av finansieringen er knyttet til tidsavgrensede prosjekter. Det betyr at det blir vanskeligere for disse å tilby forskerne fast jobb, dyrke fram gode forskningsmiljøer og investere i kvalitet i utdanningene, sier Aaslestad.

Umulig effektiviseringskutt

Regjeringen krever effektivisering på 0,5 prosent i universitets- og høyskolesektoren oginstituttsektoren, og har lagt det inn som kutt i grunnbevilgningene.

– Hvor skal disse pengene tas fra? Sektoren har et stort investeringsbehov, blant annet som følge av slitte bygninger, storstilte sammenslåinger og behov for oppdatert forskningsutstyr. Regjeringen burde heller rettet innsatsen mot å fjerne tidstyver, blant annet ved forenkle rapporteringssystemer og øke investeringene i IKT-systemer, sier Aaslestad.

Fornøyd med omstillingsmidler

Regjeringa foreslår å bevilge 175 mill kroner til strukturarbeidet og sammenslåingsprosessen i akademia i 2016. Det er 100 millioner kroner mer enn i 2015.

– Det er det vi ba om, så det er vi veldig fornøyd med. Sammenslåingene har en kostnad og derfor er dette en viktig prioritering, sier Aaslestad.

Forskerforbundet oppfordrer Stortinget til å styrke grunnbevilgningene ved å:

  • Styrke forskningsfinanseringen ved at ordningen med resultatbasert omfordeling (RBO) økes med 100 mill kroner.
  • Hev grunnbevilgningene til forskningsinstituttene til minst 20 % for å sikre instituttene like vilkår som andre europeiske institutter innen EUs konkurransearena og for å sikre forskerne tid til faglig utvikling.
  • Avvise kunnskapskuttet på 0,5 prosent i grunnbevilgningene til sektoren.
  • Reduser den resultatbaserte delen av utdanningskomponenten fra 40 % til 20 %, slik at 80 % av midlene utbetales når studentene tas opp og 20 % etter to år.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535

  • Del denne siden: