Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets første kommentar til forslag til statsbudsjett 2017

– Alt i alt er dette tilsynelatende et godt kunnskapsbudsjett. Regjeringen følger opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og styrker rammebevilgningene til UH-sektoren, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

06.10.2016

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Regjeringen følger opp målsettingene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 555 millioner kroner. Samlet sett er det en realvekst på 3,1 % til forskning og utvikling i 2017. Realveksten er noe lavere enn i fjor (4,1 % fra 2015 til 2016), men bevilgningene til FoU utgjør likevel 1,05 % av bruttonasjonalprodukt.

Rammebevilgningen til universiteter og høgskoler er på 34,4 milliarder kroner, noe som innebærer en realvekst på 2,6 %. Det er positivt, men Forskerforbundet stiller spørsmål ved om innretningen er tilstrekkelig for å øke nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet i sektoren.

– Vi er usikre på om dette er nok til å gjøre noe med rekrutteringsutfordringene i sektoren og til å sikre at forskerkarrieren framstår som attraktiv for unge forskertalenter. Det er to muligheter til å redusere midlertidigheten i akademia nå i høst. Den ene er via ny lov om statens ansatte. Den andre er over statsbudsjettet. Forskerforbundet håper stortingspolitikerne griper begge disse mulighetene, understreker Aaslestad.

Det er også nødvendig å se nærmere på hvordan endringene i finansieringssystemet vil slå ut for de enkelte institusjonene, tillegger Aaslestad i en første kommentar til budsjettet. 

Viktig med midler til lærerutdanningen

Regjeringen foreslår å bevilge 252 millioner kroner til styrking av lærerutdanningene.

– Dette er i tråd med Forskerforbundets innspill til statsbudsjett. Etablering av femårig mastergradsutdanning forutsetter kompetansebygging i lærerutdanningene. En undersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer i lærerutdanningene viser at viljen til kompetanseheving er langt større enn mulighetene. Derfor er dette en riktig og viktig prioritering, sier Aaslestad.

Fornøyd med omstillingsmidler

Svært mange institusjoner i universitets- og høgskolesektoren står midt i krevende fusjonsprosesser. Forskerforbundet har vært en pådriver for at det følger særskilte omstillingsmidler med fusjonene. Det er helt avgjørende for at kvalitetene på utdanningene og forskningen kan opprettholdes. Derfor er vi fornøyd med at dette videreføres også i neste års statsbudsjett.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf. 915 20 535

  • Del denne siden: