Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet gir Nedkvitne økonomisk bistand til ankebehandling

Forskerforbundets hovedstyre innvilger professor Arnved Nedkvitnes søknad om økonomisk bistand til ankebehandling.

18.02.2010

Arnved Nedkvitne har søkt Forskerforbundet om dekning av utgifter ved en eventuell anke av dommen i Oslo tingrett av 29. januar 2010. Forskerforbundet har dekket Nedkvitnes omkostninger i tingsrettssaken.

Hovedstyret har idag innvilget Nedkvitnes søknad om dekning av utgifter i forbindelse med en ankebehandling.

Hovedstyret har valgt å dekke omkostningene i forbindelse med en anke fordi saken anses å være av prinsipiell karakter. Det gjelder både i forhold til grensene for forskeres ytringsfrihet/akademiske frihet og i forhold til forholdsmessigheten av en så vidt alvorlig reaksjon som avskjed. Hovedstyret oppfatter det som uheldig om tingrettens dom blir normgivende for hvordan slike saker skal vurderes.